Skelbiama gimnazijos direktoriaus Rimo Puidoko 2020 metų ataskaita
Raseinių r. Šiluvos gimnazijos interneto svetainėje skelbiama gimnazijos direktoriaus Rimo Puidoko 2020 metų ataskaita.

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 10 punktas nurodo, kad švietimo įstaigos vadovas kiekvienais metais teikia švietimo įstaigos bendruomenei ir tarybai svarstyti bei viešai paskelbia savo metų veiklos ataskaitą.  

Poįstatyminiai aktai apibrėžia, kad mokyklos vadovas iki sausio 20 dienos parengia metų veiklos ataskaitą, paskelbia viešai ir pateikia svarstyti mokyklos bendruomenei ir mokyklos tarybai. 

Gimnazijos bendruomenė per 10 dienų nuo ataskaitos paskelbimo gimnazijos interneto svetainėje turi teisę teikti pasiūlymus dėl jos vertinimo gimnazijos tarybai. 

Gimnazijos taryba per 15 dienų nuo ataskaitos pateikimo, įvertinusi ją ir gimnazijos  bendruomenės narių siūlymus, priima sprendimą dėl gimnazijos vadovo metų veiklos įvertinimo ir pateikia jį  savivaldybės merui. 

Siūlymus dėl ataskaitos vertinimo siųskite Gimnazijos tarybos sekretorei Janinai Nyderienei  el. paštu janinanyd@gmail.com

Rimo Puidoko 2020 m. ataskaita.docx

Sausio 20, 2021

Palikite komentarą
Jūsų vardas Saugos kodas
Jusų komentaras