Kviečiame bendruomenės narius paremti Šiluvos gimnaziją

skiriant gyventojų pajamų mokesčio 1,2 proc. dalį

mokinių ugdymo(si) sąlygoms gerinti!


Nuoširdžiai dėkojame visiems, materialiai parėmusiems mūsų gimnaziją. Ši finansinė parama – didelė paspirtis gerinti formaliojo ir neformaliojo ugdymo kokybę, atnaujinti ir modernizuoti edukacines ir mokymo(si) aplinkas, stiprinti mokyklos materialinę bazę.

Pasikeitimai nuo 2020 m. sausio 1 d.:

1. Teikti prašymus skirti dalį pajamų mokesčio paramai bus galima tik elektroniniu būdu - VMI Elektroninio deklaravimo sistemoje, užpildžius FR0512 formą dėl paramos skyrimo (per EDS https://deklaravimas.vmi.lt). 

1.1. prisijungti galima per elektroninę bankininkystę su VMI suteiktomis priemonėmis arba elektroniniu parašu;

1.2. prisijungus galima pildyti dokumentus tiesiogiai portale; tiesioginio pildymo metu vartotojams nurodomos pildymo klaidos; tai padeda užtikrinti prašymų duomenų kokybę ir laiku pervedamą paramą gavėjams. Kad kiekvienais metais nereikėtų teikti prašymo, remiant pasirinktą paramos gavėją, galima paskirti pajamų mokesčio dalį iš karto 5 metams (praėję pastarieji ir 4 ateinantys kalendoriniai metai).

2. Kadangi, įgyvendinus mokesčių reformą, darbo užmokestis padidintas 1,289 karto (iki mokesčių) ir pakeistas gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifas, pasikeitė ir gyventojų paramai skiriamos GPM dalys – paramos gavėjams (tarp jų ir mokykloms) bus galima skirti 1,2 proc. GPM (anksčiau buvo 2 proc.).

3. Šiemet pajamas deklaruoti ir mokesčius sumokėti reikia iki liepos 1 d.

4. Dėl COVID-19 visos VMI paslaugos teikiamos ir konsultacijos vyksta tik nuotoliniu būdu. Konsultacijas mokesčių klausimais gyventojai gali gauti paskambinę 1882 ar pateikę paklausimą elektroniniu būdu per Mano VMI.

5. Paramos gavėjas – Raseinių r. Šiluvos gimnazija,  paramos gavėjo kodas  190106552.

DĖKOJAME UŽ PASIDALINTĄ GERUMĄ!


Jei iškiltų klausimų, prašome teirautis tel. (8 428) 43135

Atnaujinta: 2020-06-18