SVEIKA, VASARA!
Besibaigiant mokslo metams mokinių tėvai planuoja savo vaikų vasaros poilsį. Prasidėjus mokinių vasaros atostogoms dauguma tėvų negali tinkamai organizuoti vaikų užimtumą laisvu ne pamokų metu. Vaikų vasaros poilsio stovykla ,,Drugelis“ – Raseinių r. savivaldybės lygmens finansuojamas projektas. Šios stovyklos laikas birželio 17-21 dienomis, iškar

Vaikų vasaros poilsio stovykla  ,,Drugelis‘‘ - ilgametė tradicija, kada dalyvaujantiems vaikams yra galimybė atsiskleisti ir augti savo kūrybiškumu, plėtoti savo ir komandinį iniciatyvumą, skatinti fizinį aktyvumą, puoselėti kūrybiškumą, kada numatytos veiklos yra kasmet tęsiamos, aktualios ir populiarios, naudingos ir svarbios, vertinamos teigiamais atsiliepimais. 

T i k s l a s: organizuoti ir vykdyti pradinių 1-4 klasių mokiniams penkių dienų vasaros poilsio stovyklą, grįstą socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymu, pažinimo ir saviraiškos, laisvalaikio užimtumo ir saugumo poreikių tenkinimu.

S i e k i a m i   r e z u l t a t a i: ne pamokų metu vaikai dalyvaus pažintinėse ir patyriminėse edukacijų veiklose, įgis bendravimo ir bendradarbiavimo, saugumo ir pasitikėjimo savimi,  lavins meninius ir socialinius įgūdžius, suvoks, kad laisvalaikio užimtumas gali padėti visas patirtis pritaikyti kasdieniame savo šeimos ar bendruomenės gyvenime. 

S ė k m ė s  k r i t e r i j a i: aktyvus vaikų dalyvavimas stovykloje, gimnazijos bendruomenės lūkesčių patenkinimas, prasmingas vaikų laisvalaikio užimtumas, saugumas.

Ankstesnių stovyklų patirtis parodė, kad vaikai domisi vasaros stovyklos ,,Drugelis“ siūlomomis veiklomis, noriai dalyvauja organizuojamose edukacijose. Užsiėmimų įvairovė vaikams neleidžia nuobodžiauti, motyvuoja laukti visų dienų veiklų, kuriose jie galėtų ,,išbandyti“ save kaip kūrėjai ir išradėjai.

Džiugu, kad stovyklos partneriais tapo Šiluvos piligrimų informacinis centro muziejus. 

 

 

Birželio 13, 2024

Palikite komentarą
Jūsų vardas Saugos kodas
Jusų komentaras