Projektas ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“
Raseinių r. Šiluvos gimnazija 2017-2019 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

Jis įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. Projekto tikslas - didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys - modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo (si) aplinką.    

 Projekto metu gimnazija aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių ir įrenginių komplektais pagal mokinių skaičių. Projektų įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, mokinių ugdymo kokybės, didins gimnazijos veiklos efektyvumą. Šios priemonės yra skirtos gamtos pažinimo, biologijos, fizikos, chemijos ir technologijų dalykams mokytis.

Parengta ir metodinė medžiaga mokytojams: sukurta 120 pamokų veiklų aprašų ir video medžiaga (27  aprašai 1–4 kl. gamtos pažinimo dalykui ir 93 aprašai  5–8 kl. gamtamokslinio ugdymo,  technologijų ir integruotų informacinių technologijų bei matematikos dalykams), kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose. Aprašus ir video medžiagą galima rasti adresu http://www.vedlys.smm.lt/medziaga_mokytojams.html.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.


Spalio 07, 2020

Palikite komentarą
Jūsų vardas Saugos kodas
Jusų komentaras