Tarptautinė gimtosios kalbos diena
1999 metais Jungtinės Tautos vasario 21 –ąją paskelbė Tarptautine gimtosios kalbos diena. Dar XIX a. viduryje Simonas Daukantas rašė: „Visų didžiausia tautos dovana yra kalba. Ji terodo jos kilmę, galybę ir senovės būdą.“

Mūsų gimtoji kalba – lietuvių kalba. Jai paminėti gimnazijoje vyksta įvairūs renginiai. Pirmasis renginys sutampa su Vasario 16 – osios minėjimu.

Skaitykloje savaitę laiko visus džiugina kūrinių apie Lietuvą ekspozicija „Man Lietuva – Šešiolikta Vasario...“

17 d. organizuojama akcija „Gimnazija skaito.“ Skaitymo akcijos sumanytojos – lietuvių kalbos mokytojos, talkininkai visi gimnazijos mokytojai. Ačiū jiems.

Į gimtosios kalbos minėjimo pynę gražiai įsiliejo atvira pamoka „Rugiais per lauką plaukėm ir vargu netikėjom‘, skirta A. Miškinio 115 –osioms gimimo metinėms. Pamokoje mokiniai sužinojo apie poeto gyvenimo kelią, veiklą „Tauro“ partizanų būryje, laikraščio „Laisvės žvalgas“ redagavimą, tremties metus. Klausė paties poeto skaitomų eilėraščių (vaizdo įrašai), dalyvavo šauniausiojo skaitovo varžytuvėse, peržvelgė skaidres.

Mieli mokiniai, ar mylite savo gimtąją kalbą? Jei taip, parodykite jai, kokia ji Jums svarbi. Kviečiame aktyviai dalyvauti visuose Gimtosios kalbos renginiuose!

Lietuvių kalbos mokytojos

Vasario 24, 2020

Palikite komentarą
Jūsų vardas Saugos kodas
Jusų komentaras