Kontaktai ir informacija
Raseinių r. „Šiluvos gimnazija“Adresai:
M. Jurgaičio a. 6, 60432, Šiluva, Raseinių r.
El.paštas:  info@siluvosgimnazija.lt 
Telefonas: (8 428) 43 135
Faksas: (8 428) 43 135
 
Atnaujinta 2022-10-26

PDFSpausdintiEl

Administracija


Direktorius Rimas Puidokas

Kontaktai: Tel. Nr. (8 428) 43 135,  +370 612 69 329

 el. p. rimas.puidokas@gmail.com

Išsilavinimas: Vilniaus pedagoginis universitetas, istorija-teisė

                      VDU,  edukologijos magistras

DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS.docx

CV-forma.pdf

 

Pavaduotoja ugdymui  Vaida Dirmauskienė


Kontaktai: Tel. Nr. +370 679 00 720

 el. p vaidadirmauskiene1987@gmail.com

 Išsilavinimas: Šiaulių universitetas ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas bakalauro studijos.

                       Šiaulių universitetas edukologijos magistro laipsnis (specializacija - švietimo vadyba). 


Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigyb_s apra_ymas- 2021-2022 m.m..doc


 Pavaduotoja ugdymui Regina Užumeckienė

Kontaktai: Tel. Nr. +370 682 87 113

 el. p. uzumeckieneregina@gmail.com

Išsilavinimas: Vilniaus pedagoginis universitetas, lietuvių filologija.

 Direktoriaus pavaduotojos pareigybės aprašymas 2021-2022m.m..doc


Pavaduotoja ūkio reikalams Neringa Aleksandravičiūtė

Kontaktai: Tel. Nr. 8 615 21 137

el. p. neringa.stankiene@gmail.com

Išsilavinimas: Vilniaus universitetas, viešojo valdymo magistro laipsnis.

                       Šiaulių universitetas, viešasis administravimas (specializacija - viešojo valdymo teisė), bakalauro diplomas.Raštvedė Laimutė Papreckienė

Kontaktai: Tel. Nr.(8 428) 43 135, +370 611 49 966

el.p.info@siluvosgimnazija.lt 


Specialistai


SPECIALISTŲ KONTAKTAI
Sigita ŠedienėVyresnioji spec, pedagogė. LogopedėTel. Nr. 8 652 06 827
El. Paštas: sigitasede@gmail.com 
Džiuljeta LanzbergienėVyresnioji socialinė pedagogėTel. Nr. 8 615 32 790
El. paštas: dziuljeta.l@gmail.com 
Dovilė ŽalienėVyresnioji spec, pedagogėTel. Nr. 8 645 22 006
El. paštas: 
zalienedovile@gmail.com
Vaida JakaitienėPsichologėTel. Nr. 8 602 15 157
El. paštas: vaida.jakaitiene@gmail.com 
Albina GedvilienėVisuomenės sveikatos priežiūros specialistėTel. Nr. 8 682 10 626
El. paštas: 
albiniukas@gmail.com


Darbuotojai

DARBUOTOJŲ KONTAKTAI1

Rimas Puidokas 

Direktorius

Telefonas: 8 612 69 329

El.paštas: rimas.puidokas@gmail.com

2

Vaida Dirmauskienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Telefonas: 8 679 00 720, 

El.paštas: vaidadirmauskiene1987@gmail.com

3

Regina Užumeckienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Telefonas:8 682 87 113,

El. paštas:uzumeckieneregina@gmail.com

4

Armoška Gediminas

Geografijos vyresnysis mokytojas

Telefonas:8 618 29 265

El. paštas: gediminas.armoska@gmail.com 

5

Baltrušaitienė Zita

Pradinių  klasių vyresnioji mokytoja

Telefonas: 8 674 57 132
El.paštas: zitukasss@gmail.com

6

Bazilevičiūtė Ramutė

Dorinio ugdymo (tikybos) vyresnioji mokytoja

Telefonas: 8 698 55 030
El.paštas: igneramute@gmail.com

7

Bingelienė Rima

Dailės mokytoja ekspertė

Technologijų mokytoja metodininkė

Telefonas: 8 652 17 914
El.paštas: bingelienerima@gmail.com

8

Bingelis Algirdas

Technologijų mokytojas metodininas

Telefonas: 8 670 55 389

El.paštas: al61bi@gmail.com

9
9

Burinskienė Rasa

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Telefonas: 8 680 831 24

El. paštas: rasa.burinskiene@gmail.com

10

 Galinaitienė Angelė

Užsienio kalbos (anglų) mokytoja metodininkė

Telefonas:  8 612 72 195

E. paštas: galinaitiene@gmail.com

11

Jagminienė Indrė

Užsienio kalbos (anglų)  mokytoja metodininkė

Telefonas: 8 618 75 620
El.paštas: jagminiene_indre@yahoo.com

12
12

Kalėjūtė Žaneta


Chemijos mokytoja metodininkė


Telefonas: 8 676 93 580

El. paštas: dauparai@gmail.com

13
13

Kriaučiūnienė Rasa


Pradinių klasių vyresnioji mokytoja 


Telefonas: 8 620 61 273

El. paštas rkkrasele7@gmail.com

14

Jocienė Rita

Užsienio kalbos (rusų) mokytoja metodininkė

Telefonas: 8 611 38 278
El.paštas: ritjoc68@gmail.com

15

Maraulienė Laimutė

Fizinio ugdymo mokytoja metodininkė

Telefonas: 8 682 29 426
El.paštas: kr3psinis@gmail.com

16

 Oržekauskaitė Jolita

Pradinių klasių mokytoja.

Muzikos 

mokytoja metodininkė

Telefonas: 8 616 73 103

El. paštas: orjolita@gmail.com

17
17
Mickevičienė Ona Ikimokyklinio ugdymo viresnioji mokytojaTelefonas: 8 686 15 529 
El. paštas: mickev.o@gmail.com  
18
18

Milaševičienė  Rasa

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja 

Telefonas: 861863440

El. paštas: milaseviciene68@gmail.com

19

20

Nyderienė Janina

Užsienio kalbos (vokiečių)

mokytoja metodininkė

Telefonas: 8 610 26 868
El.paštas: janinanyd@gmail.com

21

Norkienė Rasa

Lietuvių kalbosmokytoja metodininkė

Telefonas: 8 601 00 786

El.paštas: norkiene.rasa@inbox.lt

22

Oržekauskaitė Jolita

Muzikos 

mokytoja metodininkė

Telefonas: 8 616 73 103

El. paštas: orjolita@gmail.com


23

Petrauskienė Nijolė

Pradinių  klasių vyresnioji 

mokytoja

Telefonas: 8 687 74 172
El.paštas: n.budreck@gmail.com

24

Puidokienė Lilija

Bibliotekininkė


Telefonas: 8 611 12 469

El. paštas: fliorencija@gmail.com

25

Radzišauskienė Danguolė

Matematikos vyresnioji mokytoja

Telefonas: 8 612 03 771
El. paštas: danrad66@inbox.lt 

26

Samušytė  Rasa

Matematikos mokytoja metodininkė

Telefonas: 8 656 85 782

El. paštas: rasyte2@gmail.com

27

Stasaitienė Kristina

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Telefonas: 8 614 22 201
El.paštas: stasaitienekristina@gmail.com

28

Stoškienė Daiva


Muzikos vyresnioji mokytoja


Telefonas: 8 626 74 508

El.paštas: daiva.stoskiene@gmail.com

29

Pielikienė Renata

Istorijos mokytoja metodininkė

Telefonas: 8 645 05 077
El.paštas: renata.saukliene@gmail.com

30
30

Šlopšnienė Neringa


Šokio mokytoja metodininkė


Telefonas:8 607 15 234

El. paštas: neringa.slopsniene@gmail.com


31
31

Jaugelienė Rita

Informacinių technologijų mokytoja

Telefonas: 8 603 14 864

El. paštas: ritajaugeliene@gmail.com

32

Švilpa Gediminas 

Fizikos mokytojas metodininkas

Telefonas: 8 689 29 012

El. paštas: gediminassvilpa@gmail.com

33

Valatkienė Jūratė

Biologijos vyresnioji mokytoja

Telefonas: 8 640 16 685

El. paštas: juratevalatkienetyt@gmai.com


Atnaujinta 2022-11-10