Nuostatai

Šiluvos gimnazijos nuostatai 2020 m..docx


Tvarkos

Mokinių maitinimo organizavimo Raseinių r. Šiluvos gimnazijoje tvarkos aprašas.doc
Šiluvos g. mokymosi pasiekimų vertinimo aprašas.docx
Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas.docx


Veiklos planai

Šiluvos gimnazijos strateginis planas.pdf
Šiluvos gimnazijos 2021 m. veiklos planas.docx
Šiluvos gimnazijos 2022 m. veiklos planas.pdf


Gimnazijos savivaldos institucijos:

GIMNAZIJOS TARYB 2022.docx
MOKINIŲ TARYBOS NARIŲ SUDĖTIS 2022-2023.docx
TĖVŲ KOMITETAS.docx
2022-2023 KLASIŲ SAVIVALDA.docx
METODINĖ TARYBA 2023.docx
DARBO TARYBA.docx

Atnaujinta 2023-02-09


Projektai

Erasmus+ ,,Be Buddy, NOT Bully"
,,Olympis"
,,Kings"
,,Kengūra"
,,Pangea"
,,Angelo žinia"
,,Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas"
,,Žaidimai moko"
,,Integralaus gamtamokslio ugdymo 5-8 klasėse įgyvendinimo galimybių ir veiksmingumo tyrimas"


Olweus

Drausminimo kopėtėlės.doc

Olweus.docx


 Kuriame Lietuvos ateitį

Atnaujinta 2022-11-20