Nuostatai

Šiluvos gimnazijos nuostatai 2020 m..docx


Tvarkos

MOKINIŲ_SKATINIMO_IR_DRAUSMINIMO_TVARKOS_APRAŠAS.docx
Mokinių-priėmimo-į-gimnaziją-tvarkos-aprašas .docx
Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas.docx
Mokinių maitinimo organizavimo Raseinių r. Šiluvos gimnazijoje tvarkos aprašas.doc
Raseinių-r.-Šiluvos g. _Darbo-apmokėjimo-sistema-2020.docx
ŠILUVOS-Mokymosi_pasiekim_vertinimo_aprasas_.docx


Gimnazijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaita

Rimo Puidoko ataskaitos projektas už 2021 m. –.docx

Veiklos planai

Šiluvos gimnazijos 2021 m. veiklos planas.docx
Bibliotekos-skaityklos veiklos planas 2021m..docx


Gimnazijos savivaldos institucijos:

GIMNAZIJOS TARYBA.docx
MOKINIŲ TARYBA.docx
TĖVŲ KOMITETAS.docx
KLASIŲ SAVIVALDA.docx
Metodinė taryba.docx
DARBO TARYBA.docx


Projektai

Erasmus+ ,,Be Buddy, NOT Bully"
,,Olympis"
,,Kings"
,,Kengūra"
,,Pangea"
,,Angelo žinia"
,,Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas"
,,Žaidimai moko"
,,Integralaus gamtamokslio ugdymo 5-8 klasėse įgyvendinimo galimybių ir veiksmingumo tyrimas"


Olweus

Nuobaudų kopėtėlės.doc

Olweus.docx Kuriame Lietuvos ateitį