Aiškinamasis raštas prie 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio ŠG.pdf

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS ŠG.pdf

2020 metų II ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos ŠG.pdf

2020 metų I ketv. tarpinės finansinės ataskaitos.


2019 metų gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys.pdf

2019 metų II ketv. finansinės ataskaitos

2019 metų I ketv. finansinės ataskaitos