2021 metų biudžeto ataskaita

2021 metų IV ketv. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas ŠG.pdfFinansavimo sumos - ŠG 2021 m. IV ketv.pdf


2020 metų biudžeto ataskaitos

2020 metų II ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos ŠG.pdf

2020 metų I ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos.pdf

2019 metų biudžeto ataskaitos

2019 metų gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys.pdf

2019 metų IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos

2019 metų III ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos

2019 metų II ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos

2019 metų I ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos