Raseinių r. Šiluvos gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Mokynių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Rseinių r. Šiluvos gimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės  

 Duomenų tvarkymo taisyklės