Mokyklos istorija

 Nuo 1949 metų Šiluvos vidurinei mokyklai  vadovavo šie direktoriai:                                                                                                       

Apie mokyklą

                Katalikiškąjai lietuvių tautos daliai Šiluva daugelį šimtmečių buvo ir tebėra dvasinio susikaupimo, religinio ugdymosi vieta.  Ir tai plačiai žinoma. Bet nuo dar senesnių laikų  garsėja Šiluvos mokykla, kaip viena pirmųjų Lietuvos mokslaviečių. Joje daugiausia buvo ugdomi šiluviškiai, bet  jiems savo širdies šviesą  nešė žemaičiai ir šiauriečiai, dzūkai ir suvalkiečiai.

                Šiluva - Lietuvos krašto istorinio bei kultūrinio paveldo dalis - yra įtraukta į Lietuvoje organizuojamų turistinių bei piligriminių kelionių maršrutus. Mokyklą, kaip svarbiausią šio krašto švietimo centrą, sieja glaudūs ryšiai su Jono Pauliaus II – ojo namais ir Kauno kunigų seminarija, miestelio bendruomene „Aušrinė“, seniūnija ir kultūros namais. Kartu organizuojami prasmingi renginiai, švenčių minėjimai mokiniams suteikia galimybę visapusiškai tobulėti. Padeda estetiška  aplinka, moderni biblioteka, kurioje galima susipažinti su naujausiais leidiniais, susirasti informacijos internete.

                Mokykloje dirba aukštos kvalifikacijos, turintys didelę darbo patirtį pedagogai, gebantys sužadinti mokinių motyvaciją  tobulėti, padedantys jiems siekti gerų rezultatų rajoniniuose ir respublikiniuose konkursuose.

 Šiluvos gimnazijos himnas

Muzika A. Raudonikio

Žodžiai I.Sinkevičiūtės

Kur pušies šaka,

Prie baltų beržų,

Mano mokykla

Aidi nuo balsų.

Čia išmokstam rašto,

Čia pradžių pradžia.

Mielas širdžiai kraštas –

Mūsų Šiluva.

Čia mieli takai

Visad lydi mus.

Skubame linksmai

Pasitikt draugus.

Čia takelį mynė

Tėtis ir mama.

Čia mylėt tėvynę

Moko mokykla.

Čia skambi daina

Nuo senų laikų

Jungia ir kartas,

Ir būrius draugų.

Čia išmokstam rašto,

Čia pradžių pradžia.

Mielas širdžiai kraštas –

Mūsų Šiluva.