Viešųjų pirkimų taisyklės

VP organizavimo ir vidaus kontrolės vykdymo taisyklės.pdf

VP ataskaita už 2022 m.

https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/ReportsOrProtocol/Details/2023-651936?formTypeId=3