Aiškinamasis raštas prie 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio (1).pdf

2022 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS.pdf

4 forma ketvirtinė BVA ŠG.xlsx

Šiluvos gimnazijos sutrumpintas aiškinamasis raštas 2022 III ketv..pdf

Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos) 2022-09-30 ŠG.pdf

Finansinės būklės ataskaita (be valiutos) 2022-09-30 ŠG.pdf

Aiškinamasis raštas prie 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio ŠG.pdf

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS ŠG.pdf

2020 metų II ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos ŠG.pdf

2020 metų I ketv. tarpinės finansinės ataskaitos.


2019 metų gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys.pdf

2019 metų II ketv. finansinės ataskaitos

2019 metų I ketv. finansinės ataskaitos